Bảo hiểm xã hội là gì?

 

Tổng quan chung về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn: Bảo hiểm xã hội là gì; Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm xã hội; Quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH; Mức đóng BHXH năm 2017 … Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Theo Điều 3 Luật BHXH: “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH”.

2. Nguyên tắc hoạt động của BHXH

Thứ nhất, mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đã đóng BHXH và chia cho các đối tượng tham gia BHXH.

Thứ hai, việc đóng BHXH bắt buộc, BHTN được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công của người lao động. Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao động lựa chọn, nhưng mức thu nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Thứ ba, người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ tư, quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ năm, việc thực hiện BHXH phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, kịp thời, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH.

3. Quyền của người lao động khi tham gia BHXH

Theo quy định tại Điều 15 Luật BHXH, NLĐ khi tham gia BHXH có các quyền sau:

 • Được cấp sổ BHXH;
 • Nhận sổ BHXH khi không còn làm việc;
 • Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời;
 • Hưởng BHYT trong các trường hợp: Đang hưởng lương hưu; Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH;
 • Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động; yêu cầu tổ chức BHXH cung cấp về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH.
 • Khiếu nại, tố cáo về BHXH;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của NLĐ khi tham gia BHXH

 • NLĐ có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH
 • Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ BHXH
 • Bảo quản sổ BHXH theo đúng quy định
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, NLĐ tham gia BHXH còn có trách nhiệm đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH, thông báo hằng tháng với tổ chức BHXH về việc tìm kiếm việc làm, nhận việc làm hoặc tham gia khóa học nghề phù hợp trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tổ chức BHXH giới thiệu.

5. Mức đóng BHXH năm 2017

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định 595/QĐ-BHXH:

 • Mức đóng bảo hiểm xã hội: 25%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 17%.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%
 • Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%
 • Kinh phí công đoàn: 2% – Doanh nghiệp đóng tất.
 • Bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp: 0.5% – Doanh nghiệp đóng tất

6. Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017

Mức lương tham gia bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13:

Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

7. Sẽ thế nào nếu không đóng BHXH?

Từ ngày 01/01/2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

1. Người nào gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.
 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:

 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;
 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;

– Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Trốn đóng bảo hiểm 1 tỷ đồng trở lên.
 • Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên.
 • Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Xem thêm các thông tin khác tại: https://khogamemoi.top/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.