Đặc trưng của pháp luật là gì?

 

Đặc điểm của pháp luật là gì? Việt Nam là đất nước tôn trọng luật pháp, vậy bạn có biết luật pháp nước này có những quy định gì không? Những văn bản như nội quy trường học, điều lệ Đoàn TNCS HCM có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

1. Đặc trưng của pháp luật là gì?

Dưới đây là một số đặc trưng của pháp luật:

  • Tính giai cấp (tính ý chí):

Pháp luật bao giờ cũng là một hiện tượng xã hội mang tính giai cấp. Pháp luật luôn luôn là hệ thống các quy tắc xử sự thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền trong xã hội.

  • Tính quy phạm phổ biến:

Tính quy phạm là đặc trưng vốn có của mọi pháp luật. Bởi pháp luật là hệ thống các quy tắc mang tính chất mẫu mực, khuôn thước cho mọi người trong cách xử sự, chính thông qua những khuôn mẫu, những mô hình xử sự chung đó mà người ta “đo” được hành vi của mình, người ta biết được mình có thể và không cần phải làm gì, không được làm gì và phải làm như thế nào.

  • Tính bắt buộc chung:

Pháp luật là những quy tắc xử sự chuẩn mực của giai cấp thống trị nên pháp luật nói chung có tính chất bắt buộc. Điều đó được thể hiện ở chỗ: Việc thực hiện pháp luật không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mỗi người. Khi pháp luật đã được Nhà nước đặt ra thì mọi người dù muốn hay không đều phải tuân thủ nghiêm túc và triệt để, không phân biệt người này hay người khác.

  • Tính được đảm bảo bằng Nhà nước:

Khác với các quy phạm xã hội khác, pháp luật do Nhà nước ban hành và do đó được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Điều này có nghĩa là Nhà nước đã ban hành các quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với mọi cơ quan, tổ chức và công dân. Chỉ có như vậy, pháp luật mới trở thành những quy tắc xử sự bắt buộc chung và pháp luật mới là công cụ hữu hiệu trong tay Nhà nước để Nhà nước quản lý, điều hành mọi quan hệ và hoạt động của xã hội. ngày hội.

2. Nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải văn bản quy phạm pháp luật?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa những quy định pháp luật, do đó sẽ có những tính chất, đặc trưng của pháp luật được Hoatieu.vn trích dẫn tại mục 1 của bài này.

Xét nội quy và điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 2 văn bản này không có những tính chất của quy định pháp luật (Không được ban hành bởi những chủ thể cơ quan nhà nước, không được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước,…)

=> Nội quy trường, điều lệ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải văn bản quy phạm pháp luật

3. Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chứa đựng các quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (BHVBQPPL), quy phạm pháp luật là: quy tắc xử sự chung, có tính chất phổ biến, được áp dụng nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc một đơn vị hành chính nhất định, do a cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền và được nhà nước bảo lãnh.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc những đặc điểm, tính chất của pháp luật. Công dân Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, vì nước ta là một quốc gia hợp pháp. Bên cạnh đó, các quy phạm pháp luật có vai trò to lớn trong việc quản lý đất nước. Vì vậy, mỗi người dân cần có hiểu biết về pháp luật để không vi phạm.

Xem thêm các thông tin khác tại: https://khogamemoi.top/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.