Hợp đồng không xác định thời hạn là gì? Một số thông tin cần biết về hợp đồng không xác định thời hạn

trong-hop-dong-khong-xac-dinh-thoi-han

Những năm gần đây, ta thường hay nghe nhắc đến “hợp đồng  không xác định thời hạn”, đặc biệt là trong đơn vị sự nghiệp công lập”.Trong luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 đã đề cập tới hợp đồng làm việc không xác định. Tuy nhiên vẫn có nhiều người vẫn  chưa rõ về loại hợp đồng này như nội dung của nó như thế nào, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên là gì?, nó có ưu điểm gì so với các loại hợp đồng khác không.

trong-hop-dong-khong-xac-dinh-thoi-han

1. Hợp đồng không xác định là gì?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng được thõa thuận giữa hai bên bằng văn bản mà trong đó không có thời gian kết thúc hợp đồng . Hợp đồng không xác định thời hạn chỉ dành cho những bạn người đã từng ký hợp đồng xác định thời hạn trước đó.

Theo như  định nghĩa, ta thấy không phải ai cũng có được hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, những người đủ điều kiền làm hợp đồng làm việc xác định phải là những người từ cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là gì? Là các hợp đồng được kí kết bởi  bên và có xác định trước thời gian sẽ chấm dứt hợp đồng trong khoản thời gian 12 tháng đến 36 tháng

–  Các trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức:

+ Viên chức đã công tác, làm việc tại đơn vị sụ nghiệp công lập từ 5 năm trở nên thì sẽ được xét tuyển lên thành công chức

+ Viên chức được điều động, bổ nhiệm vào vị trí công chức và được đơn vị tiếp nhận sẽ trở thành công chức.

+ Viên chức được phân công làm chức vụ lạnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp

+ Cán bộ, công chức được cơ quan chuyển sang làm viên chức tại đơn vị  sự nghiệp công lập

+ Công chức trong bộ máy lãnh đạo của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết hết thời gian làm việc mà không được gia hạn lại nhưng vẫn muốn tiếp tục làm vệc tại đơn vị sự nghiệp thì sẽ được chuyển sang làm viên chức ở vị trí phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Trong quá trình làm việc, viên chức luôn hoành thành tốt công việc, nhận được nhiều thành tích, khen thưởng thì sẽ được cân  nhắc chuyển sang làm công chức tại công ty.

2. Trong hợp đồng không xác định thời hạn cần có những nội dung gì?

– Những thông tin cơ bản như họ tên, tuổi, chức vụ, địa chỉ, điện thoại,… của bên lao động và bên thuê lao động.

–  Cam kết một số các điều khoản như:

+  Nhiệm vụ hợp đồng:

 • Địa điểm làm việc
 • Chức danh chuyên môn
 • Chức vụ (nếu có)
 • Nhiệm vụ

+ Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc
 • Được trang bị những phương tiện làm việc

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức

Quyền

 • Phương tiện đi lại làm việc
 • Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số)
 • Bậc
 • Hệ số lương
 • Phụ cấp (nếu có) và được trả bao nhiêu lần vào ngày nào hàng tháng
 • Thời gian xét nâng bậc lương
 • Khoản trả ngoài lương
 • Được trang bị bảo hộ gì khi làm việc (nếu có)
 • Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghĩ lễ, phép, việc riêng)
 • Chế độ bảo hiểm
 • Được hưởng các phúc lợi
 • Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi chấm dứt hợp đồng, viên chức sẽ được đền bù và trợ cấp,…theo như đã thõa thuân trong hợp đồng.
 • Một số những thõa thuận khác

Nghĩa vụ:

 • Chấp hành đúng theo như nội dung đã thõa thuận trong hợp đồng
 • Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị
 • Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

+  Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

Quyền:

 • Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.

Nghĩa vụ:

 • Luôn luôn đáp ứng việc làm cho viên chức, thực hiện theo những gì đã cam két trong hợp đồng.
 • Vấn đề tiền lương phải được chú trọng: đầy đủ và đúng thời hạn

+ Điều khoản thi hành:

 • Thời gian bản hợp đồng có có hiệu lực là khi nào
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên
 • Bản hợp đồng được sao chép thành 03 bản, 02 cho đơn vị sự nghiệp công lập còn 01 cho viên chức. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

– Viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký và ghi rõ họ tên (đối với bên đơn vị sự nghiệp phải có đóng dấu xác nhận).

3. Ưu điểm của hợp đồng không xác định thời hạn

– Đỡ mất thời gian trong việc gia hạn hợp đồng. Theo như thông thường một bản họp đồng làm việc không có thời gian, địa điểm chấm dứt cụ thể thì bản hợp đồng sẽ hết hạn trong vong 3 năm tới (kể từ ngày ký hợp đồng).

Đối với các hợp đồng này thì người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng (chỉ cần báo trước cho đơn vị ít nhất 45 ngày) mà không cần bất kì lý do gì.

– Với công ty, tổ chức, đơn vị,…loại hợp đồng này, thì họ không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng khi không thể chứng minh được bên lao đông có vi phạm về luật người lao động hay có sai sót gì trong làm việc.

4. Bồi thường hợp đồng không xác định thời hạn

Nếu công ty chấm dứt hợp đồng không có lý do chính đáng, trái luật sẽ phải bồi thường cho người lao động như sau

– Phải nhận người lao động tiếp tục trở lại làm việc trả tiền lương , tiền thưởng, bảo hiểm xã hội,…theo như hợp đông đã thỏa thuận

– Trong trường hợp người lao động không đồng ý quay lại làm thì ngoài tiền bồi thường mà người sử dụng lao động còn phải bồi thường tiền trợ cấp thôi việc.

– Trường hợp người sử dụng lao động không mốn nhận lại người lao động và được sự chấp nhận của người lao động thì ngoài tiền bồi thường thì người sử dụng lao động phải bồi thường tiền trợ cấp thôi việc . Tiền bồi thường sẽ do 2 bên thõa thuận nhưng bắt buộc phải ít nhất 2 tháng tiền lương

– Trong trường hợp nơi làm việc đã đủ người mà người lao động vẫn muốn tiếp tục làm thì ngoài tiền bồi thường ra thì 2 bên sẽ tự thõa thuận tiền bồi thường thêm

– Trường hợp vi phạm thời hạn lao động thì bên sử dụng lao đông phải bồi thường số tiền tương ứng với số tiền làm ra trong những ngày không báo trước đấy.

5. Chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn

Trong một số trường hợp  người sử dụng lao động có quyên đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc được giao

– Nghỉ  đau ốm, tại nạn 12 tháng liên tục, không có khăng đi làm

– Do lý do bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt,… mà người sử dụng lao động bắt buộc phải thu hẹp nhân công, hay tạm dừng hoạt động.

– Người lao động không đến làm việc sau thời gian quy định.

Sau khi chấm dứt hợp đồng không xác định người lao động cần làm gì?

– Thông báo cho bên sử dụng lao động trước 15 ngày về thời hnajn chấm dứt hợp đồng

– Sau 7 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng, 2 bên phải giải quyết các khoản tiền có liên quan tới 2 bên. Trong trường hợp đặc biệt , có thể muộn hơn nhưng không được vượt quá 30 ngày.

– Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả lại bảo hiểm và hồ sơ và các giấy tờ liên quan cho người lao động.

6. Điểm khác nhau giữa hợp đồng không xác định thời hạn với các loại hợp đồng khác.

6.1. Điểm khác nhau giữa hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn.

– Đối tượng

+ Hợp đồng xác định thời hạn :  giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và người trúng tuyển vào viên chức

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức (đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn) chuyển thành viên chức.

– Thời gian chấm dứt hợp đồng

+ Hợp đồng xác định thời hạn : có thời thời gian cụ thể (từ 12 đến 36 tháng)

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: thời gian không xác định

– Quyền chấm dứt hợp đồng

+ Hợp đồng xác định thời hạn: có quyền chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo cho đơn vị ít nhất 45 ngày (ngoại trừ đau ốm hay phải nhập viện đã điều trị 06 tháng thì phải báo ít nhất 03 ngày)

+ Hợp đồng không xác định thời hạn: Chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi :

 • Không thõa mãn đúng điều kiện làm việc ghi trên bản hợp đồng như địa điểm làm việc, vị trí làm việc , môi trường làm việc,…
 • Không được làm theo đúng vị trí công việc theo đúng như thõa thuận ban đầu của 02 bên.
 • Không được phát lương đầy đủ cho công nhân hoặc không được trả lương đúng thời hạn như được thõa thuận giữa 2 bên .
 • Bị ngược đãi, cưỡng bực lao động trong quá trình làm việc
 • Bản thân hay gia đình gặp khó khăn hay có biến cố xảy ra không thể tiếp tục làm việc.
 • Viên chức nữ có thai phải nghĩ việc theo quy định
 • Không có khả năng làm việc: bị ốm, tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục

Nếu không có lí do chính đáng viên chức sẽ bị vi phạm hợp đồng

6.2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với hợp đồng lao động không xác định thời hạn

– Đối tượng

+ Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức (đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn) chuyển thành viên chức.

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: người sử dụng lao động và người lao động.

–  Phạm vi áp dụng

+ Hợp đồng làm việc: hẹp (các đơn vị công lập)

+ Hợp đồng lao động: rộng (các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức,… tất cả những nơi có nhu cầu sử dụng người lao động

Qua bài viết trên các bạn đã có cái nhìn rõ hơn về “hợp đồng không xác định thời hạn là gì?” , từ đó biết được quyền và nghĩa vụ của mình khi kí bản hợp đồng này. Tránh việc nhầm lẫn giữa các bản hợp đồng với nhau.

Xem thêm các thông tin khác tại: https://khogamemoi.top/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *